Hôm nay ngày 30-01-2018 tại tầng 3 Phòng GDĐT Phú Bình, toàn bộ các giáo viên đại điện quản lý công nghệ thông tin các trường mần non, tiểu học, trung học đến tham gia buổi tập ...