Monday, 28/11/2022 - 23:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nga My I

lớp 1A

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA MY I
LỚP : 1A
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018
TT Họ tên NTNS Nữ DT Nữ DT H N Hộ khẩu Họ tên bố Họ tên mẹ SĐTLL Ghi chú
Họ và tên đệm Tên
1 Dương Tiến   Đạt 27/4/2011   Kinh     Xóm Trại - Nga My   Dương Thị Vân 01654106273  
2 Đặng Minh   Đức 30/1/2011   Kinh     Xóm Đò - Nga My Đặng Văn Chiến Dương Thị Liên 01666587998  
3 Dương Hữu   Đức 11/6//2011   Kinh     Xóm Trại - Nga My Dương Văn Tuấn Nguyễn Thị Cúc 01638334691  
4 Dương Thế   Hoàng 21/11/2011   Kinh      Xóm Trại - Nga My Dương Văn Long Nguyễn Thị Tâm 0949606364  
5 Nguyễn Đức  Hoàng 26/01/2011   Kinh      Nghể - Nga My Nguyễn Văn Long Nguyễn Thị Nga 0916687134  
6 Nguyễn Thị   Huyền 04/07/2011 Nữ Kinh   x Xóm Trại - Nga My Nguyễn Văn Duẩn Nguyễn Thị Hiền 01256141135  
7 Tạ Đình   Hùng 21/5/2011       Kinh   x  Đò - Nga My Tạ Đình Văn Dương Thị Tăng 01686599776  
8 Trần Thị   Hảo 24/10/2011 Nữ Kinh   CN Xóm Dinh A - Nga My Trần Văn Hạnh Phạm Thị San 01652736711  
9 Dương Trung  Kiên 06/08/2011   Kinh     Xóm Nghể - Nga My Dương Xuân Hà Đỗ Thị Thanh Loan 01689912400  
10 Ngô Thảo   Linh 07/12/2011 Nữ Kinh   CN Xóm Đò - Nga My Ngô Quang Long Dương Thị Oanh 01695350367  
11 Nguyễn Gia   Linh 27/4/2011 Nữ Kinh     Quán Chè - Nga My Nguyễn Thế Hưng Ngô Thị Lưu 01682161222  
12 Nguyễn Tuấn Mạnh 03/01/2011   Kinh      Trại - Nga My Nguyễn Văn Thìn Dương Thị Phương 01638482635  
13 Dương Tuyết  Nhi 24/8/2011 Nữ Kinh     Dinh A -Nga My  Dương Văn Long Nguyễn Thị Mai 0977741026  
14 Dương Minh   Tuấn 20/8/2011   Kinh     Trại -Nga My Dương Văn Thành Đặng Thị Lý 0987876315  
15 Nguyễn Thị Ánh   Tuyết 24/12/2011 Nữ Kinh   x Đò - Nga My Nguyễn Văn Tiến Trần Thị Thanh 0165998708  
16 Ngô Thị Khánh  Huyền 20/02/2011 Nữ Kinh     Dinh A - Nga My Ngô Văn Hợi Đặng Thị Hiền 0964421123  
17 Dương Lam  Trường 10/03/2011   Kinh     Xóm Nghể - Nga My Dương Văn Mão Dương Thị Hoa Mơ 0975722371  
18 Nguyễn Văn  Trường 13/5/2011   Kinh     Trại - Nga My Nguyễn Văn Đoan Lưu Thị Gái 01659470531  
19 Ngô Thị   Thúy 03/12/2011 Nữ Kinh     Dinh A-Nga My Ngô Văn Nam Dương Thị Lịch 0985187034  
20 Dương Thị Ngọc  Thảo 02/04/2011 Nữ Kinh     Xóm Trại - Nga My Dương Văn Thanh Đặng Thị Diện 0989422814  
21 Nguyễn Triệu Thu   Thảo 17/3/2011 Nữ Kinh      Nghể - Nga My Nguyễn Văn Điệp Triệu Thị Nga 01675729797  
22 Dương Thị Phương  Thảo 24/11/2011 Nữ Kinh     Trại -Nga My Dương Huy Đông Nguyễn Thị Tý 0978165433  
23 Sầm Quốc  Trung 16/08/2011 Nam Tày     Quán Chè - Nga My   Sầm Thị Thương 01682089875  
24 Dương Văn   Thạo 05/08/2011   Kinh     Đò - Nga My Dương Văn Toàn Nguyễn Thị Thoa 01657504893  
25 Lê Thị   Phương 03/02/2011 Nữ Kinh   x Dinh C-Nga My   Lê Thị Thư 0989914041  
26 Dương Hữu   Việt 21/5//2011   Kinh     Đò -Nga My Dương Văn Lương Đặng Thị Hiền 01635232584  
                       Nga My, ngày 5 .tháng 9 năm 2017
Giáo viên chủ nhiệm
Trần Thị Hằng
TT Họ tên NTNS Nữ DT Nữ DT H N Hộ khẩu Họ tên bố Họ tên mẹ SĐTLL Ghi chú
1 Dương Tiến  Đạt 27/4/2011   Kinh     Xóm Trại - Nga My   Dương Thị Vân 01654106273  
2 Đặng Minh  Đức 30/1/2011   Kinh     Xóm Đò - Nga My Đặng Văn Chiến Dương Thị Liên 01666587998  
3 Dương Hữu  Đức 11/6//2011   Kinh     Xóm Trại - Nga My Dương Văn Tuấn Nguyễn Thị Cúc 01638334691  
4 Dương Thế  Hoàng 21/11/2011   Kinh      Xóm Trại - Nga My Dương Văn Long Nguyễn Thị Tâm 0949606364  
5 Nguyễn Đức Hoàng 26/01/2011   Kinh      Nghể - Nga My Nguyễn Văn Long Nguyễn Thị Nga 0916687134  
6 Nguyễn Thị  Huyền 07/4/2011 Nữ Kinh   x Xóm Trại - Nga My Nguyễn Văn Duẩn Nguyễn Thị Hiền 01256141135  
7 Tạ Đình  Hùng 21/5/2011       Kinh   x  Đò - Nga My Tạ Đình Văn Dương Thị Tăng 01686599776  
8 Trần Thị  Hảo 24/10/2011 Nữ Kinh   CN Xóm Dinh A - Nga My Trần Văn Hạnh Phạm Thị San 01652736711  
9 Dương Trung Kiên 08/6/2011   Kinh     Xóm Nghể - Nga My Dương Xuân Hà Đỗ Thị Thanh Loan 01689912400  
10 Ngô Thảo  Linh 12/7/2011 Nữ Kinh   CN Xóm Đò - Nga My Ngô Quang Long Dương Thị Oanh 01695350367  
11 Nguyễn Gia  Linh 27/4/2011 Nữ Kinh     Quán Chè - Nga My Nguyễn Thế Hưng Ngô Thị Lưu 01682161222  
12 Nguyễn Tuấn Mạnh 01/3/2011   Kinh      Trại - Nga My Nguyễn Văn Thìn Dương Thị Phương 01638482635  
13 Dương Tuyết Nhi 24/8/2011 Nữ Kinh     Dinh A -Nga My  Dương Văn Long Nguyễn Thị Mai 0977741026  
14 Dương Minh  Tuấn 20/8/2011   Kinh     Trại -Nga My Dương Văn Thành Đặng Thị Lý 0987876315  
15 Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 24/12/2011 Nữ Kinh   x Đò - Nga My Nguyễn Văn Tiến Trần Thị Thanh 0165998708  
16 Ngô Thị Khánh Huyền 20/02/2011 Nữ Kinh     Dinh A - Nga My Ngô Văn Hợi Đặng Thị Hiền 0964421123  
17 Dương Lam Trường 03/10/2011   Kinh     Xóm Nghể - Nga My Dương Văn Mão Dương Thị Hoa Mơ 0975722371  
18 Nguyễn Văn Trường 13/5/2011   Kinh     Trại - Nga My Nguyễn Văn Đoan Lưu Thị Gái 01659470531  
19 Ngô Thị  Thúy 12/3/2011 Nữ Kinh     Dinh A-Nga My Ngô Văn Nam Dương Thị Lịch 0985187034  
20 Dương Thị Ngọc Thảo 04/2/2011 Nữ Kinh     Xóm Trại - Nga My Dương Văn Thanh Đặng Thị Diện 0989422814  
21 Nguyễn Triệu Thu  Thảo 17/3/2011 Nữ Kinh      Nghể - Nga My Nguyễn Văn Điệp Triệu Thị Nga 01675729797  
22 Dương Thị Phương Thảo 24/11/2011 Nữ Kinh     Trại -Nga My Dương Huy Đông Nguyễn Thị Tý 0978165433  
23 Sầm Quốc Trung 16/08/2011 Nam Tày     Quán Chè - Nga My   Sầm Thị Thương 01682089875  
24 Dương Văn  Thạo 8/5/2011   Kinh     Đò - Nga My Dương Văn Toàn Nguyễn Thị Thoa 01657504893  
25 Lê Thị  Phương 02/3/2011 Nữ Kinh   x Dinh C-Nga My   Lê Thị Thư 0989914041  
26 Dương Hữu  Việt 21/5//2011   Kinh     Đò -Nga My Dương Văn Lương Đặng Thị Hiền 01635232584  
Nga My, ngày 25 .tháng 8 năm 2017
Giáo viên chủ nhiệm
Trần Thị Hằng
Tác giả: admin
Nguồn:thngamy1.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 105
Tháng 11 : 1.156
Năm 2022 : 10.622